Балка 10-45

Продам: Балка 10-45
Каталог: Черные металлы, прокат

Балка 10 мера 9, ндл 15 % Балка 12 мера 9, ндл 15 % Балка 14 мера 9, 12 ндл 15 % Балка 16 мера 12, ндл 15 % Балка 16 ндл Балка 20 мера 12, 15%ндл Балка 20 ндл Балка 24М мера 12, 20%ндл Балка 30 мера 12, ндл 15 % Балка 36 мера 12, ндл 15 % Балка 45 мера 12, 20%ндл